Pravidla pro minibasketbal platná pro sezónu 2011/2012

 

 1. Věkové vymezení

 1.1. Do kategorie staršího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.1999 a mladší.
1.2. Do kategorie mladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2000 a mladší.
1.3. Do kategorie nejmladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2001 a mladší.

2. Výška košů

 V kategorii staršího minižactva je výška obroučky nad zemí 305 cm.
V kategoriích mladšího a nejmladšího minižactva je výška obroučky nad zemí 260 cm.

2.1. Pro závěsné konstrukce u kategorie mladšího a nejmladšího minižactva se připouštějí desky rozměru 90 x 120 cm.

3. Velikost míčů

 Ve všech kategoriích minibasketbalu je určena velikost míče č.5. Obvod míče nesmí být menší než 68 a větší než 73 cm a váha nesmí být menší než 450 a větší než 500 g.

4. Hrací doba

Ve všech kategoriích minibasketbalu je hrací doba 4 x 8 minut čistého času.

5. Střídání

 5.1. Ve všech kategoriích minižactva může každý hráč nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách utkání. V každé čtvrtině označí zapisovatel zřetelně nastoupení do hry u každého hráče v zápise o utkání. Trenér družstva A dává tuto informaci zapisovateli vždy jako první.

5.2. V případě, že družstvo má k dispozici již jen deset hráčů ke hře a dojde k povinnému střídání nebo ke zranění v první, druhé nebo třetí čtvrtině utkání, je povoleno trenérovi družstva buď střídat podle čl. 5.1. nebo dohrát tuto čtvrtinu s nižším počtem hráčů.

 6. Osobní obrana

 Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

7. Další ustanovení

 7.1. Počet členů družstva
Každé družstvo může být složeno nejvýše z 15 hráčů. Všichni tito hráči mohou nastoupit k utkání v souladu s pravidlem 5.1.

7.2. Koš ze vzdálenosti větší než 6,25 m
Koš, dosažený ze vzdálenosti větší než 6,25 m má hodnotu 2 bodů.

(a)  Při osobní chybě proti hráči střílejícímu ze vzdálenosti za čarou 6,25 m jsou soupeři přiznány jen dva trestné hody.

 7.3. Prodloužení
(a)  V případě nerozhodného výsledku na konci čtvrté čtvrtiny utkání se zápas prodlužuje tolikrát o 5 minut, než padne rozhodnutí.

(b)  Pro sestavu v prodloužení neplatí omezení čl. 5.1.

7.4. Čára trestného hodu
V kategorii nejmladšího minižactva je vzdálenost čáry trestného hodu od desky 380 cm.

7.5. Zápis o utkání
V utkáních minibasketbalu se používá   “̋Zápis o utkání v minibasketbalu“.

Ve všech ostatních případech se neliší Pravidla minibasketbalu od Pravidel basketbalu, používaných v aktuálním období v soutěžích ČBF.

Text pravidel je schválen Českou asociací minibasketbalu (ČAMB), s platností od 1.9.2011.
Tímto se ruší platnost pravidel minibasketbalu, vydaných před tímto datem.

Praha, 1.9.2011

Lukáš Zajíček
Předseda ČAMB